Trường Kỳ Phỏng Vấn Linh Phương

Mời quí vị click vào Trang Nhà sau đây để nghe.   Chương trình này đã được đài VOA phát thanh trên khắp toàn cầu.
www.voanews.com/vietnamese
Quí vị click vào mục: Nghệ Sĩ Và Đời Sống ở cột phía tay mặt, tiết mục Archives 2006  để vào nghe.