Video Giới Thiệu Nữ Nhạc sĩ Linh Phương

Mời quí vị vào link sau đây nghe chương trình giới thiệu tác giả và tác phẩm về nữ Nhạc sĩ Linh Phương đã được phát sóng trên Hệ thống Truyền thông Hải Ngoại do Nhã Nghi và Huy Tâm diễn đọc.      http://www.tongphuochiep.com/index.php?option=com_content&view=article&id=18251:n-nh-c-si-linh-phuong&catid=272:truy-n-d-c&Itemid=219&hitcount=0       https://www.youtube.com/watch?v=CcLM7fmQ9CA&feature=player_detailpage  

Xem thêm