50 THÁNH CA BA DÒNG – TRÌNH ĐỘ CĂN BẢN – Mục sư Nguyễn Hữu Ninh

LỜI GIỚI THIỆU Kính thưa quí vị: Âm nhạc trong lễ nghi thờ phượng Thiên Chúa giữ một vai trò rất quan trọng: Lời ca tiếng hát từ con tim của Ki-tô hữu (Christian) như là một của lễ dâng lên Thiên Chúa Ba Ngôi, thêm vào đó là tiếng nhạc qua các nhạc khí […]

Xem thêm