Trở Về Nhà Chúa

Linh Phương   Trong đời thường, động từ  ‘Trở Về’ đã có biết bao nhiêu lần mà  chúng ta thường trải qua như lúc chúng ta được mẹ hiền sinh ra ở  nhà hộ sinh, thế rồi  chúng ta được mang trở về nhà;  khi chúng ta đi đến nhà trường để học, đến giờ  […]

Xem thêm