Giới Thiệu Sách Mới: Tuyển Tập Thánh Ca “Ca Ngợi Chúa”

Linh Phương xin trân trọng giới thiệu cùng quý bạn đọc:
Tuyển Tập Thánh Ca
“Ca Ngợi Chúa”
vừa được phát hành trong năm 2012.
  • Thánh Ca ba dòng được biên soạn đặc biệt  cho người đệm dương cầm.
  • Có 100 bài Thánh Ca truyền thống trong cuốn Thánh Ca của CM&A Việt Nam.
  • Giá bán $30 + $6 shipping fee. Ngoài Hoa Kỳ xin trả $40 cho một cuốn, bao gồm cước phí.