Ghi Danh Làm Thành Viên

Kính mời quý bạn đọc ghi danh làm thành viên của www.linhphuongproductions.com. Xin chọn một username (nickname) rồi email về:
Sau đó, bạn sẽ nhận được mật khẩu tạm (password) qua email để đăng nhập (log in). Sau khi đăng nhập, bạn bấm vào [My account] để thay đổi password.
Bạn có thể tâm tình, nêu thắc mắc, trao đổi với Linh Phương và các thành viên khác qua trang Lưu Niệm.
Cám ơn các bạn.
Admin