Đặt mua CD và các ấn phẩm

Quý vị có thể chi trả bằng creditcards, electronic checks, hoặc Paypal

Nếu quý vị mua trên 5 CDs (cùng tựa hoặc khác tựa) sẽ được miễn shipping fee
Xin bấm vào đây để download Phiếu Mua Hàng,

in ra, điền chi tiết, kèm theo check hoặc money order trả cho: Linh P. Le và gửi về:
Linh P. Le
P.O. Box 385
Alief, TX 77411

Điện Thoại: (832) 512 – 4764 ♦ Email: linhphuongpianist@gmail.com

 

 


CDs SOLO PIANO

NHẠC VIỆT

Mưa Dĩ Vãng

Mưa Dĩ Vãng

Giá $9.00
+ $2.99 Shipping Fee

Thoáng Mơ Bên Phím Ngà

Thoáng Mơ Bên Phím Ngà

Giá $9.00
+ $2.99 Shipping Fee

Suối Mơ

Suối Mơ

Giá $9.00
+ $2.99 Shipping Fee

Nhạc Hữu Duyên Tơ

Nhạc Hữu Duyên Tơ

Giá $9.00
+ $2.99 Shipping Fee

Cung Đàn Thương Nhớ

Cung Đàn Thương Nhớ

Giá $9.00
+ $2.99 Shipping Fee

Tình Yêu Giáng Sinh

Tình Yêu Giáng Sinh

Giá $9.00
+ $2.99 Shipping Fee

Trao Anh Mùa Xuân

Trao Anh Mùa Xuân

Giá $9.00
+ $2.99 Shipping Fee

Tình Khúc Mùa Hạ

Tình Khúc Mùa hạ

Giá $9.00
+ $2.99 Shipping Fee

Đếm Bao Thu Tàn

Đếm Bao Thu Tàn

Giá $9.00
+ $2.99 Shipping Fee

Tình Khúc Mùa Đông

Tình Khúc Mùa Đông

Giá $9.00
+ $2.99 Shipping Fee

Tình Yêu Cuối Đời

Tình Yêu Cuối Đời

Giá $9.00
+ $2.99 Shipping Fee

Chiều Bên Sông

Chiều Bên Sông

Giá $9.00
+ $2.99 Shipping Fee

Saigon Thương Yêu

Saigon Thương Yêu

Giá $9.00
+ $2.99 Shipping Fee

Cõi Mênh Mông

Cõi Mênh Mông

Giá $9.00
+ $2.99 Shipping Fee

Cõi Thiên Thu

Cõi Thiên Thu

Giá $9.00
+ $2.99 Shipping Fee

Những Mùa Thu Thao Thức

Những Mùa Thu Thao Thức

Giá $9.00
+ $2.99 Shipping Fee


CDs SOLO PIANO NHẠC NGOẠI QUỐC

Nhạc Tình Á Châu

Nhạc Tình Á Châu

Giá $9.00
+ $2.99 Shipping Fee

Giọt Lệ Tình Ta

Giọt Lệ Tình Ta

Giá $9.00
+ $2.99 Shipping Fee


CDs NHỮNG NHẠC PHẨM LINH PHƯƠNG


CÓ LỜI CA

Sao Mãi Vẫn Yêu

Sao Vẫn Mãi Yêu
Với Tiếng Hát Huyền Châu
(Nhạc Thính Phòng Ngoại Quốc)

Giá $9.00
+ $2.99 Shipping Fee

Vá Đời Đau Thương

Vá Đời Đau Thương

Giá $9.00
+ $2.99 Shipping Fee

Bâng Khuâng

Bâng Khuâng

Giá $9.00
+ $2.99 Shipping Fee


CDs THÁNH CA – VOCAL

Đường Con Đi

Đường Con Đi 1

Giá $9.00
+ $2.99 Shipping Fee

Đường Con Đi 2

Đường Con Đi 2

Giá $9.00
+ $2.99 Shipping Fee

Nơi Chốn Dịu Êm

Nơi Chốn Dịu Êm

Giá $9.00
+ $2.99 Shipping Fee

Chúa Hãy Đoái Nhìn

Chúa Hãy Đoái Nhìn

Giá $9.00
+ $2.99 Shipping Fee


TRUYỆN ĐỌC AUDIO

Tình Trong Dĩ Vãng

Tình Trong Dĩ Vãng

Giá $9.00
+ $2.99 Shipping Fee


SÁCH

Phát hành Năm 2012

Sách Dày 100 Trang
Có 100 bài Thánh Ca Truyền Thống
Trong Thánh Ca của CM&A Việt Nam

Trong Hoa Kỳ : Giá $30.00
+ $6.00 Shipping Fee

Ngoài Hoa Kỳ : Giá $40
Bao gồm cước phí máy bay

Tuyển Tập Tôn Vinh Chúa

Tuyển Tập Tôn Vinh Chúa
“Nguồn Yêu Thương”
Kèm Theo 4
CDs
Đường Con Đi 1, 2, 3 &4
Với Tiếng Hát Ca Sĩ

(Phát Hành 2009)

Nếu order  04 Sound Tracks vui lòng trả thêm:
$40.00 + Cước Phí
Nếu order với số lượng nhiều sẽ có giá đặc biệt!

Trong Hoa Kỳ Giá $50.00
+ $6.00 Shipping Fee

Ngoài Hoa Kỳ: Giá $60
Bao gồm cước phí máy bay


Nguồn Yêu Thương
20 Sound Tracks
Độc Tấu Piano
Giá $9.00
+ $2.99 Shipping Fee