Tình Yêu Cuối Đời

Những Tình Khúc của Linh Phương

Tình Yêu Cuối Đời

Nhạc và Lời: Linh Phương
Soạn Hòa Âm và Độc Tấu Piano:
Nhạc Sĩ Linh Phương

© 2011 by Linh Phuong Productions

Bấm vào nút play để nghe nhạc phẩm:

9. Tình Yêu Cuối Đời

của Linh Phương

1. Một Lần Yêu
2. Tình Thiết Tha
3. Giáng Sinh Kỹ Niệm
4. Ray Rứt
5. Thời Gian
6. Bờ Vai Nghiêng
7. Tình Yêu Tôi Ơi
8. Bóng Anh Xa Mờ
9. Tình Yêu Cuối Đời
10. Tình Cờ Gặp Gỡ
11. Vui Trọn Đêm Nay