Thoáng Mơ Bên Phím Ngà

Nhạc & Lời:
Nguyễn Thành Nhơn & Linh Phương
Soạn Hòa Âm và Độc Tấu Piano:
Nhạc Sĩ Linh Phương

© 2002 by Linh Phương Productions

Bấm vào nút play để nghe nhạc phẩm:

12. Xa Nhau

của Linh Phương

1. Thoáng Mơ – Nguyễn Thành Nhơn
2. Bên Phím Ngà – Linh Phương
3. Bình Minh Trên Sông Cửu Long  – Linh Phương & Nguyễn Thành Nhơn
4. Chim Về Cho Nhắn – Nguyễn Thành Nhơn
5. Em Là Mùa Xuân – Thiên Thanh & Linh Phương
6. Khóc Cho Người Hay Khóc Cho Tôi – Linh Phương
7. Lệ Trong Hoa – Linh Phương
8. Mưa Thăm Nuôi – Nguyễn Thành Nhơn
9. Tiếng Gọi Trong Mưa – Nguyễn Thành Nhơn
10. Trở Về Làng – Nguyễn Thành Nhơn
11. U Tình – Linh Phương
12. Xa Nhau – Linh Phương