Suối Mơ

Soạn Hòa Âm và Độc Tấu Piano:
Nhạc Sĩ Linh Phương

© 2006 by Linh Phuong Productions

Bấm vào nút play để nghe nhạc phẩm:

9. Thiên Thai

của Văn Cao

1. Suối Mơ – Văn Cao
2. Chuyển Bến – Đoàn Chuẩn & Từ Linh
3. Nhạc Sầu Tương Tư – Hoàng Trọng
4. Trở Về – Châu Kỳ
5. Mưa Rơi – Ưng Lang
6. Bóng Chiều Tà – Nhật Bằng
7. Tình Nghệ Sĩ – Đoàn Chuẩn & Từ Linh
8. Buồn Tàn Thu – Văn Cao
9. Thiên Thai – Văn Cao
10. Nắng Chiều – Lê Trọng Nguyên
11. Hòn Vọng Phu I – Lê Thương
12. Hòn Vọng Phu II – Lê Thương
13. Hòn Vọng Phu III – Lê Thương