Nguồn Yêu Thương
20 Sound Tracks
Độc Tấu Piano

01. Đường Con Đi (My Way)
02. Chúa Cha Nhân Từ (Yellow Bird)
03. Chúa Vinh Hiển (Happy Heart)
04. Chúa hãy Cho Con (Linh Phương)
05. Lời Sao Đêm (Star Dust)
06. Khúc Ca Tâm Tình (Tumbalaica)
07. Mừng Năm Mới (Happy New Year)
08. Dâng Chúc (Thy Yên & Linh Phương)
09. Ngài Là Mùa Xuân (Ukraina)
10. Bên Dòng Sông (Linh Phương)
11. Con Về Nhà Chúa (Linh Phương)
12. Ngày Cưới (L’eau Vive)
13. Thương Cuộc Đời (Nguyễn Túc & Linh Phương)
14. Vua Cả Muôn Vua Ra Đời (Germany)
15. Từ Vực Thẳm (Linh Phương)
16. Bài Ca sám Hối (Linh Phương)
17. Lời Nguyện (My Prayer)
18. Con Đây Yếu Hèn (Linh Phương)
19. Nguồn Yêu Thương (Ebb Tide)
20. Cin Xin Cảm tạ (Green Leaves)