Saigon Thương Yêu
 

Saigon Thương Yêu

Những Dòng Thơ Nhạc
của các Thân Hữu
Soạn Hòa Âm và Độc Tấu Piano:
Nhạc Sĩ Linh Phương

© 2011 by Linh Phuong Productions

Bấm vào nút play để nghe nhạc phẩm:

3. Lưu Luyến

của Dương Quang Định

1. Mùa Thu Đời Tôi – Nguyễn Đức Tuân & Marcel Pamponea
2. Thu Gợi Nhớ  – Dương Quang Định
3. Lưu Luyến – Dương Quang Định
4. Con Đến Nguyện Cầu – Dương Quang Định
5. Những Niềm Nhớ – Vi Sơn & Nguyễn Đức Tuân
6. Cho Anh Thôi Nhé – Sóng Việt Đàm Giang & Nguyễn Đức Tuân
7. Mùa Thu và Ta – Túy Hà & Nguyễn Đức Chương
8. Không Có Em – Nguyễn Đức Chương
9. Anh Về Nơi Nào – Vũ Trung Hiền
10. Saigon Thương Yêu – Duyên Anh & Vũ Trung Hiền