Những Mùa Thu Thao Thức
với Những Dòng Nhạc
của Nhạc Sĩ Nguyễn Tuấn
Những Mùa Thu Thao Thức

 

Soạn Hòa Âm và Độc Tấu Piano:
Nhạc Sĩ Linh Phương

© 2012 by Linh Phương Productions

 

 

Bấm vào nút play để nghe nhạc phẩm:

2. Giọt Buồn Đêm Mưa

của Nguyễn Tuấn

1. Những Mùa Thu Thao Thức — Thơ: Trường Đinh
2. Giọt Buồn Đêm Mưa
3. Một Thoáng
4. Giao Duyên
5. Mơ Em Chiều Nay
6. Như Dòng Sông Thơ: Tuệ Kiên
7. Có Không Đời Vẫn Thế – Thơ: Tùy Anh
8. Nỗi Buồn cách xa
9. Nói Lên Lời Ấy
10. Vị Sư Già — Thơ: Tuệ Kiên