Mưa Dĩ Vãng
Mưa Dĩ Vãng

Soạn Hòa Âm và Độc Tấu Piano:
Nhạc Sĩ Linh Phương

© 1994 by Linh Phuong Productions

Bấm vào nút play để nghe nhạc phẩm:

10. Gọi Người Yêu Dấu

của Vũ Đức Nghiêm

1. Mưa Dĩ Vãng ( Nostalgia Rain ) – Nguyễn Túc & Linh Phương
2. Ngày Về ( Home Sweet Home ) – Hoàng Giác
3. Con Thuyền Không Bến ( The Drifting Boat ) – Đặng Thế Phong
4. Cây Đàn Bỏ Quên ( Forgotten Guitar )  – Phạm Duy
5. Dư Âm ( I Dream of You ) – Nguyễn Văn Tý
6. Kiếp Nghèo ( Homeless Loveless )  – Lam Phương
7. Chiều Mưa Biên Giới ( Evening Rain at Frontier ) – Nguyễn Văn Đông
8. Sao Đành Xa Em ? ( Why Leaving Me ? ) – Nguyệt Ánh
9. Con Đường Xưa Em Đi (The Path of Your Footsteps)  – Châu Kỳ & Hồ Đình Phương
10. Gọi Người Yêu Dấu ( Oh My Darling ) – Vũ Đức Nghiêm
11. Bóng Đêm ( The Shadow at Night ) – Lê Dinh
12. Saigon Em Ở Đó ( Lovely City You Are There ) – Trần Chí Phúc