Đường Con Đi 2
Sáng Tác: Nhạc Sĩ Linh Phương
Đường Con Đi 2

Soạn Hòa Âm & Thực Hiện: David Dong

© 2007 by Linh Phương Productions

Bấm vào nút play để nghe nhạc phẩm:

4. Ngài Thương Chúng Con
The Pink Boys

Lời Việt: Linh Phương

 

 

 

 

1. Chúa Nghe Con Cầu Khẩn – Nhạc Tizé (Thiên Ân Choir)
2. Giê-su Ôi! – Nhạc Tizé (Tô Hà)
3. Ngợi Khen danh Chúa – Nguyễn Túc & Linh Phương (Mỹ Dung)
4. Ngài Thương Chúng Con – The Pink Boys (Xuân Trường)
5. Gô-gô-tha Xưa – May It Be (Thụy Long)
6. Phó Thác Trong Tay Chúa – Linh Phương (Tú Uyên)
7. Thương Cuộc Đời – Nguyễn Túc & Linh Phương (Hương Giang)
8. Ngài Bên Con – You Raise Me Up (Phương Trinh)
9. Ngài Đã Đến – Linh Phương (Thụy Long)
10. Mừng Năm Mới – Happy New Year (Phương Hà)
11. Vua cả Muôn Vua Ra Đời – Dân Ca Đức (K’long Hagim)
12. Hãy Báo Tin Cho Địa Cầu – Go Tell It On Mountain (Thiên Ân Choir)