Đường Con Đi 1
Sáng Tác: Nhạc Sĩ Linh Phương
Đường Con Đi

 

Soạn Hòa Âm & Thực Hiện: David Dong

© 2007 by Linh Phương Productions

 

 

Bấm vào nút play để nghe nhạc phẩm:

1. Đường Con Đi

Lời Việt: Linh Phương

 

1. Đường Con Đi – My Way (Thụy Long)
2. Chúa Cha Nhân Từ – Yellow Bird (Mai Thảo)
3. Chúa Vinh Hiển – Happy Heart(Xuân Trường)
4. Chúa Hãy Cho Con – Linh Phương(Xuân Phú)
5. Khúc Ca Tâm Tình – Tumbalaica(Mỹ Dung)
6. Ngài Là Mùa Xuân – Ukraina(Tấn Đạt)
7. Bên Dòng Sông – Linh Phương(Hương Giang)
8. Con Về Nhà Chúa – Linh Phương(Hoàng Yến)
9. Lời Nguyện – My Prayer(Hoàng Quân)
10. Con Đây Yếu Hèn – Linh Phương(Linh Phương)