Cõi Thiên Thu
với Những Dòng Nhạc
của Nhạc Sĩ Nguyễn Đức Tuân
 

Cõi Thiên Thu

Những Dòng Nhạc
của Nguyễn Đức Tuân
Soạn Hòa Âm và Độc Tấu Piano:
Nhạc Sĩ Linh Phương

© 2011 by Linh Phương Productions

Bấm vào nút play để nghe nhạc phẩm:

6. Đời Mộng Du

của Nguyễn Đức Tuân

 

1. Mùa Thu của Đời Tôi – Marcel Pamponeau
2. Cõi Thiên Thu – Nguyễn Minh Châu
3. Lướt Qua Đời – Nguyễn Đức Tuân
4. Dư Âm của Sóng – Mai Trâm
5. Mộng Người Tha Phương – Nguyễn Đức Tuân
6. Đời Mộng Du – Vi Sơn
7. Gót Cỏ – Trần Mộng Tú
8. Ne Pleure Plus – Nguyễn Đức Tuân
9. Ngắm – Đóa Hoa Hồng