Cõi Mênh Mông
với Những Dòng Nhạc
của Nhạc Sĩ Nguyễn Đức Tuân
Cõi Mênh Mông

Soạn Hòa Âm và Độc Tấu Piano:
Nhạc Sĩ Linh Phương

© 2011 by Linh Phương Productions

 

Bấm vào nút play để nghe nhạc phẩm:

1. Vieillir

của Nguyễn Đức Tuân

1. Vieillir – Marcel Pamponeau
2. Cõi Mênh Mông- Phạm Văn
3. Lời Trăn Trối cho Đà Lạt – Bùi Giáng
4. Hai Lần Tiễn Biệt – Nguyễn Đức Tuân
5. Ly Rượu Tương Phùng – Nguyễn Đức Tuân
6. Bước Chân của Trăng – Nghiêu Minh
7. Ôm Mùa Thu Vào Lòng – Trần Mộng Tú
8. Sóng Vĩ Cầm – Mai Trâm
9. Mở – Đóa Hoa Hồng