50 THÁNH CA BA DÒNG – TRÌNH ĐÔ CĂN BẢN CHO NGƯỜI

Tin Tức

Trong các Chúa nhật  từ ngày 19-4-2015 đến 26-4-2015, nữ Giáo sư dương cần Linh Phương rời Houston đến Nam California và bà đã có dịp đến các Hội thánh C&M.A North Hollywood,  Hội thánh C&M.A nơi Mục sư Trần Trọng Nha quản nhiệm, Hội thánh C&M.A Long Beach, Hội thánh Methodist Trần Trọng Luật, Hội thánh Baptist Đoàn Hưng Linh, nhóm tín hữu cao niên Hội thánh C&M.A Santa Ana (Mục sư Nguyễn Thỉ) để chia xẻ niềm tin và độc tấu dương cầm.

Sau đây, mời quí vị nghe tấu khúc dương cầm qua nhạc phẩm “Khi Tôi Quí Nơi Chân Chúa” của Vũ Đức Nghiêm, hòa âm Linh Phương trong giờ thờ phượng Chúa tại Hội thánh C&M.A North Hollywood… Lúc này có mặt ông bà Vũ Đức Nghiêm trong phòng nhóm.

 

Mục sư Nguyễn Hữu Ninh

 

Chia xẻ niềm tin tại Hội Thánh C& M.A North Holly Wood Chúa nhật April 19, 2015

Giáo sư Dương cầm Linh Phương trình tấu dương cầm  “Khi Tôi Quí Nơi Chân Chúa”

 

YouTube