Cung Đàn Muôn Điệu – Tập 4

Linh Phương trân trọng giới thiệu đến quý vị và các bạn:

                                               Tủ sách Giáo Khoa Âm Nhạc Linh Phương

Hiện nay đã phát hành Tuyển tập 4:  Giá bán $35.00 + Cước phí bưu điện trong Hoa kỳ $6.00, ngoài Hoa kỳ giá khác.

Kính mời quý vị và các bạn đặt mua qua địa chỉ sau đây:

 

Nhạc Sĩ Linh Phương
Tel: (832) 512-4764
Website: linhphuongproduction.com
Email: linhphuongpianist@gmail.com

Trân trọng.

Linh Phương

                                                                 MỤC LỤC (QUYỂN 4)

 

CA KHÚC MỪNG XUÂN (Nhật Bằng)                            Trình độ Sơ cấp         02 Trang

BÂY GIỜ THÁNG MẤY (Từ công Phụng)                        Trình độ 2                  03 Trang

EM KHÔNG NGHE MÙA THU  (Thơ Lưu Trọng Lư)  Trình độ 2                  02 Trang

NHÌN NHỮNG MÙA THU ĐI (Trịnh Công Sơn)           Trình độ 2                 02 Trang

ĐIỀU GIÃN DỊ (Tú Quang)                                                 Trình độ 2                 03 Trang

TIẾNG HÁT HỌC TRÒ (Nguyễn Hiền)                             Trình độ  2+             03 Trang

NGHÌN TRÙNG XA CÁCH (Phạm Duy)                           Trình độ  2 +            04  Trang

THU HÁT CHO NGƯỜI (Vũ Đức Sao Biển)                      Trình độ  2+             03 Trang

CHIỀU (Hồ Dzếnh& Dương Thiệu Tước)                           Trình độ 3                 02 Trang

BÊN PHÍM NGÀ (Linh Phương )                                         Trình độ 3                 03 Trang

CÁNH HỒNG TRUNG QUỐC (Nhạc Trung Hoa)           Trình độ 3                 03 Trang

NẮNG  CHIỀU  (Lê Trọng Nguyễn)                                   Trình độ 3                  03 Trang

BUỒN ƠI CHÀO MI (Nguyễn Ánh 9)                                 Trình độ 3+               03 trang

NGÀY ĐÓ CHÚNG MÌNH (Phạm Duy)                             Trình độ 4                  04 Trang

TRÊN NGỌN TÌNH SẦU (Từ Công Phụng )                     Trình độ 4                  04 Trang