Lời Chào Mừng
Kính thưa quý vị :
Cảm ơn Thiên Chúa đã ban ân phúc thiên thượng sung mãn cho Linh Phương để còn có thể tiếp tục sinh hoạt âm nhạc nghệ thuật cho đến ngày hôm nay…
Từ năm 2005, Linh Phương đã chuyển hướng đức tin trở về nguồn cội với Thánh Kinh là Lời Hằng Sống không sai trật.
Chúa Thánh Linh (Holy Spirit) đã ban ân tứ cho Linh Phương để sáng tác nhạc Lời Chúa tôn vinh Ngài.

Tác phẩm

[Xin mời quý vị click vào đây để xem trọn bộ Tác phẩm]

Blog

[Xin mời quý vị click vào đây để xem toàn bộ Blog]